Аннет Темная
И звезды светят мне красиво, и симпатичен Ад...

@настроение: ахтунг (